Loading...
ទំព័រដើម 2017-09-05T11:50:45+00:00

តើអ្វីជាការងារសង្គមកិច្ច?

សង្គមកិច្ច គឺជាការងារមួយដែលផ្តោតលើការជួយដល់ បុគ្គល គ្រួសារ ក្រុម និងសហគមន៍ធ្វើឲ្យស្ថានភាព រស់នៅរបស់ពួកគេបានប្រសើរឡើង។
អានបន្ត

កេង ម៉េងឡាង

មន្ត្រីកម្មវិធីជាតិ និងទំនាក់ទំនង

តើអ្នកចង់ប្រាប់អ្វីពី ការងារសង្គមកិច្ចទៅអ្នកដទៃ?

ការងារសង្គមកិច្ចពិតជាមានតម្លៃ និងទូលំទូលាយ គឺមានចាប់ពីថ្នាក់គោលនយោបាយរហូតដល់ការជួយដោយផ្ទាល់ដល់អ្នកដែលមានបញ្ហាសង្គមឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមក្នុងការរស់នៅ ដូច្នេះអ្នកគ្រប់គ្នាអាចចូលរួមក្នុងការងារសង្គមកិច្ចដោយទទួលបានជំនាញមួយច្បាស់លាស់ក្នុងការជួយជនងាយរងគ្រោះ។

ពេលដែលធ្វើការងារនេះរាល់ថ្ងៃតើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរ?

ពេលខ្ញុំធ្វើការងារនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពេញចិត្ត ខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលជំនាញរបស់ខ្ញុំអាចជួយនរណាម្នាក់ឲ្យរកឃើញដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហារបស់គាត់ ពេលខ្លះការងារនេះមានភាពតានតឹងខ្លះ ប៉ុន្តែមិត្តរួមការងារនិងប្រធានរបស់ខ្ញុំជួយខ្ញុំបាន។

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកចង់ក្លាយជាអ្នកសង្គមកិច្ច?

បានជាខ្ញុំចង់ក្លាយជាអ្នកសង្គមកិច្ច ដោយខ្ញុំជាមនុស្សដែលចូលចិត្តស្វែង យល់ និងជួយអ្នកដទៃ ម្យ៉ាងវិញទៀតមនុស្សទូទៅមិនសូវបានដឹងពីអាជីពមួយនេះ។

(English below)

"សិស្សចង់ដឹង……." Free Info for You!ចំណេះដឹងសម្រាប់អ្នក!

សូមមើល ឬអានចំលើយលើរូបភាពក្នុង post នេះ ចំពោះសំនួរទី ២៦ ដែលសួរពីម្សិលមិញថា "តើការងារសង្គមកិច្ចមានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?"
សូមផ្តល់មតិផ្សេងទៀត ឬយោបល់ឆ្លើយតប បើមាន!
សូមអរគុណចំពោះការតាមដាន និងសូមបន្តតាមដាន page របស់យើងទៀត ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមទៀតពីចំនេះដឹងដែលទាក់ទងនឹងការងារសង្គមកិច្ច។
ជួបគ្នាម្តងទៀតក្នុងវគ្គ "សិស្សចង់ដឹង……." នៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀត! សូមសំណាងល្អ!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

'High School Students in Cambodia want to know...'
Today we post the Answer to Question #26 "What are benefits of Social Work in Cambodia?"
Follow along to learn more about Social Work.
#SocialWorkersCare
... មើលបន្ថែមមើលបន្ថយ

View on Facebook

(English below)

"សិស្សចង់ដឹង......." Info for You!
ចំណេះដឹងសម្រាប់អ្នក!

សំនួរទី ២៦ "តើសង្គមកិច្ចមានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?"

សូមតាមដានចំលើយនៅថ្ងៃស្អែកនៅម៉ោងដដែល! សូមអរគុណ!

'High School Students in Cambodia want to know...'

Question #26: " What are benefits of Social Work in Cambodia?"

Check back tomorrow to read the answer!
#SocialWorkersCare
... មើលបន្ថែមមើលបន្ថយ

View on Facebook

សូមស្តាប់ពីប្រធានភូមិនិយាយអំពីរបៀបដែលក្រុមការងារសង្គមតាមភូមិរបស់យើង កំណត់អត្តសញ្ញាណគ្រួសារដែលមានហានិភ័យនៃការបែកបាក់គ្រួសារ នឹងលើកកំពស់បណ្តាញបញ្ជូនដើម្បីធ្វើការគាំទ្រ កុមារ គ្រួសារ និងសហគមន៍។

Hear from a village chief about how our Village Based Social Workers are identifying families at risk of separation, enhancing referral networks and supporting children, families and communities.
#FamiliesNOTinstitutions
... មើលបន្ថែមមើលបន្ថយ

View on Facebook

គុណតម្លៃការងារសង្គមកិច្ច!
Values of Social Work!
... មើលបន្ថែមមើលបន្ថយ

គុណតម្លៃការងារសង្គមកិច្ច Values of social affairs work

View on Facebook

នេះជាវីដេអូខ្លីស្តីពីស្តីពីបញ្ហាសិទ្ធិកុមារនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនដែល ទទួលបានជ័យលាភីលេខពីរក្នុងការប្រលងផលិតខ្សៃវីដេអូវ័យក្មេង។ សូមរីករាយទស្សនា!

This is a short Video about Children's rights issue in the communities which won the second prize for the competition for young filmmakers. So enjoy watching!
... មើលបន្ថែមមើលបន្ថយ

[English below] សូមអបអរសាទរចំពោះក្លឹបកុមារមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលទទួលបានជ័យលាភី...

View on Facebook

សូមទំនាក់ទំនងមកយើង

ព័ត៌មានបន្ថែម

ឧបត្ថម្ភដោយ

Social Workers Care Instagram